ประชุมคณะอนุกรรมการ

ฝ่ายจัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในการ ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดการประชุมการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วย 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213951

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top