การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในชุมชน

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก(CLT) จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
ใน
ชุมชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการติดตามและเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงครั้งที่ 2 เรื่อง แนวทางการดูแลผุ้ป่วยเฉพาะโรค (ภาวะทางกาย)
สำหรับสหวิชาชีพ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น 
โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

213951

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top