หล่อเทียนจำนำพรรษา...พาสุขใจ

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้เกียรติเป็นประธาน
หล่อเท
ียนจำนำพรรษา...พาสุขใจ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาร่วมกับกลุ่มภารกิจการพยาบาลและกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันจันทร์ที่ 1 กรฎคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กรกฎภาคม 2563
ณ สวนสุขภาพ โรพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

214251

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top