จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
Kardex Round แก่แพทย์ประจำบ้าน

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Kardex Round แก่แพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรจิตเวชศาสตร์ และหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ปีที่1-3 โดยมีผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 12 เข้าร่วมรับฟัง วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

                                                                                                            

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya   

จำนวนผู้เข้าชม

214251

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top