ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้
คำปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้คำปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต Hot Line ในสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยณรงค์ โชไชย ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) มาบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยา
คม ชั้น 4
อาคารนายแพทยหลวงวิเชียรแพท
ยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

214251

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top