ทดสอบระบบ Cisco Webex Meeting และ Live Streaming ผ่าน Facebook

นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เรื่องการเตรียมความพร้อมทดสอบระบบ Cisco Webex Meeting และ Live Streaming ผ่านช่องทาง Facebook งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญ
ญา และคณะผู้บริหารร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9
อาคารผู้ป่วย 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

214251

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top