ศึกษาดูงานการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มภารกิจการพยาบาล จัดศึกษาดูงานการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 12 (PG) ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 63 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม

215565

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top