พิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร.
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ได้มอบหมาย ให้นายธนยศ เทียนศรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ รองหัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สโมสรทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

จำนวนผู้เข้าชม

215216

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top