เข้ารับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางโสภิน เกตุหิรัญ หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนในการเข้ารับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( Clean Food Good taste ) ประจำปี 2563 ประเภทร้านค้า และนางสาวสาวิตรี ทุมประเสน นักโภชนาการ ปฏิบัติการ กลุ่มงานโภชนาการโรงพยาบาลศรีธัญา เข้ารับป้ายรับรองประเภทโรงอาหาร ของหน่วยงาน จากนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya   

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

215216

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top