ตรวจรับการดำเนินงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง งวดที่ 2
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางศุกภนิตย์ พลไพรินทร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพยาบาล เป็นประธานการประชุม ตรวจรับการดำเนินงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว ) 3 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) งวดที่ 2 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ชั้น 4 ห้องประชมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya   

{gallery}frontpage/07072559-2{gallery}

จำนวนผู้เข้าชม

215565

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top