ตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) ก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง 2 ชั้น
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นางชลิสา ชาญสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน ตรวจรับงานงวดที่ 9 (สุดท้าย) ก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง 2 ชั้น ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง 2 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

215565

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top