ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) สรพ. วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีรัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

215786

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top