ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน​ และผู้เกี่ยวข้อง​ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

215786

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top