วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

215786

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top