ประชุมคณะกรรมการทีมนำด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)
นายคมสันต์ ชิดเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทีมนำด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

215786

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top