นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
มอบหมายให้ทีม MCATTกลุ่มงานสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย และกลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่4 ปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเหลืองอินเดีย ชั้น 2 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya   

 

จำนวนผู้เข้าชม

215786

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top