ต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เข้าศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช ตามแนวคิด Recovery

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เข้าศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช ตามแนวคิด Recovery  ของโรงพยาบาลศรีธัญญา  ในวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน  2563 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya

 

จำนวนผู้เข้าชม

215786

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top