ประชุมชี้แจงนโยบายและจัดทำ Action Plan ปี 2564 กิจกรรมที่ 1
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจัดทำ Action Plan ปี 2564 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจัดทำร่างแผนที่ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลศรีธัญญา ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

215786

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top