ประชุมรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2563
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายแพทย์สันติชัย ฉ่ำจิตชื่น รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216150

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top