ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา มอบหมายให้นายคมสันต์ ชิดเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและคณะอนุกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216150

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top