ลงเยี่ยมหอผู้ป่วยและหน่วยงานเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2564
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาล ศรีธัญญา พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ ลงเยี่ยมหอผู้ป่วยและหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลศรีธัญญา เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2564 วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216150

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top