รับมอบเงินบริจาคจากศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา จำนวนเงิน 50,000 บาท
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบเงินบริจาคจากศูนย์บูรณาการความรู้กัญชา จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ณ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216150

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top