ประชุมวางแผนฟื้นฟูจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือทีม MCATT โรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตเขต 4 เพื่อร่วมกันวางแผนฟื้นฟูจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม
โรงพยาบาลศรีธัญญา

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/av.srithanya   

 

จำนวนผู้เข้าชม

216150

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top