ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต
นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญามอบหมาย ให้นายคมสันต์ ชิดเชื้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต เข้าศึกษาดูงานพื้นที่อาคารพักผู้ป่วย 9 ชั้น ของโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำรายละเอียดแบบแปลนโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลศรีธัญญา

จำนวนผู้เข้าชม

216150

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top