สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา
นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าสวัสดีปีใหม่นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และนายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เข้าชม

216150

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top