พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรสำหรับเจ้าหน้าที่ และทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 
นายแพทย์ศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 54 ทุน
และทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่  จำนวน 82 ทุนประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2563 
ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น 4 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา

 

จำนวนผู้เข้าชม

216150

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top