รายงานจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2560-2561
เดือน ดาวน์โหลด
ตุลาคม58
พฤศจิกายน58
ธันวาคม58
มกราคม59
กุมภาพันธ์59
มีนาคม59
เมษายน59
พฤษภาคม59
มิถุนายน59
กรกฎาคม59
สิงหาคม59
กันยายน59
ตุลาคม59  
พฤศจิกายน59
ธันวาคม59
มกราคม-กุมภาพันธ์60
มีนาคม60
เมษายน60
พฤษภาคม60
มิถุนายน60
กรกฎาคม60
สิงหาคม60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา+วิธีe-bidding ปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

 

จำนวนผู้เข้าชม

192906

ค้นหาภายในหน่วยงาน

Loading

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 
Go to top