ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2563

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2563

สาระสุขภาพจิต 13 May 2020
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2563 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพที่...
Readmore
ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพจิตที่ 4

ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพจิตที่ 4

สาระสุขภาพจิต 13 May 2020
ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพจิตที่ 4 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นประธานในการประชุม...
Readmore
พัฒนาระบบ บริการทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์ (COVID 19)

พัฒนาระบบ บริการทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์ (COVID 19)

13 May 2020
พัฒนาระบบ บริการทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์ (COVID 19)   นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์...
การดำเนินงานบูรณาการงานสุขภาพของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 4

การดำเนินงานบูรณาการงานสุขภาพของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 4

13 May 2020
การดำเนินงานบูรณาการงานสุขภาพของศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อ...
ภาพเบื้องหลังการสัมภาษณ์

ภาพเบื้องหลังการสัมภาษณ์ "ใจหมอ สู้ COVD-19"ลงเพจ Drama Addict

13 May 2020
ภาพเบื้องหลังการสัมภาษณ์ "ใจหมอ สู้ COVD-19"ลงเพจ Drama Addict นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้...
ประชุมวางแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต(MCATT)ของเขตสุขภาพที่ 4

ประชุมวางแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต(MCATT)ของเขตสุขภาพที่ 4

13 May 2020
ประชุมวางแผนการดำเนินงานวิกฤตสุขภาพจิต(MCATT)เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำน...
The WHO SAVE LIVES : Clean Your Hands campaign

The WHO SAVE LIVES : Clean Your Hands campaign

13 May 2020
The WHO SAVE LIVES : Clean Your Hands campaign นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบา...
โครงการศรีธัญญาการ์ดไม่ตก  พกความมั่นใจ ต้านภัย Covid-19

โครงการศรีธัญญาการ์ดไม่ตก พกความมั่นใจ ต้านภัย Covid-19

13 May 2020
โครงการศรีธัญญาการ์ดไม่ตก  พกความมั่นใจ ต้านภัย Covid-19 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อ...

จำนวนผู้เข้าชม

213583

 

ค้นหากรมสุขภาพจิต

 

 

Go to top